Powrót do Przetargi

Ofertowe nieograniczone

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny