Spółdzielnia

Historia

I.  Początek rozpoczęcia działalności Spółdzielni Mieszkaniowej datuje się od roku 1961. 1.   Tarkowska Janina z Węgorzewa 2.   Gasik Maria z Węgorzewa 3.   Radzewicz Felicja z Węgorzewa 4.   Subotowicz Piotr z Węgorzewa 5.   Szymczak Anatol z Trygortu 6.   Kupicz Jan z Węgorzewa 7.   Jurewicz Leonard z Węgorzewa 8.   Miszkiel Ryszard z Węgorzewa 9.   Bukowski Bronisław z …

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie została wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 12.06.2018 r. na kadencję 2018r. – 2021r. Wybór Rady Nadzorczej został zaakceptowany Uchwałą Walnego Zgromadzenia (Uchwała 20/2018) Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej odbytej w dniu 18.06.2018 r. dokonano czynności jej konstytuowania tj.: Skład Rady Nadzorczej: 1. Urban Janusz …

Zarząd

Skład Zarządu Spółdzielni: 1. Andrzej Lawendowski – Prezes Zarządu SM 2. Dorota Szymańska-Budna – Członek Zarządu, Główna Księgowa SM 3. Michał Kowal – Członek Zarządu