↑ Powrót do Spółdzielnia

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie została wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 13.06.2012 r. Wybór Rady Nadzorczej został zaakceptowany Uchwałą Walnego Zgromaczenia (Uchwała_16.2012)

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej odbytej w dniu 25.06.2012 r. dokonano czynności jej konstytuowania tj.:

Skład Rady Nadzorczej:

1. Jerzy Leszek Pyra – Przewodniczący R.N.
2. Grzegorz Lewtak
– Z-ca Przewodniczącego R.N.
3. Zofia Jedynasta
– Sekretarz R.N.
4. Dariusz Jurkiewicz
– Przewodniczący K. R. R.N.
5. Stefan Urbanowicz
– Członek K. R. R.N.
6. Jan Bryżys
– Członek K. R. R.N.
7. Marek Adamowski – Członek
8. Kazimierz Bagiński
– Członek
9. Robert Kozian
– Członek