Powrót do Spółdzielnia

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie została wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 11.06.2015 r. Wybór Rady Nadzorczej został zaakceptowany Uchwałą Walnego Zgromadzenia (Uchwała 16.2015)

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej odbytej w dniu 23.06.2015 r. dokonano czynności jej konstytuowania tj.:

Skład Rady Nadzorczej:

1.   – Przewodniczący R.N.
2. Faj Eugeniusz
– Z-ca Przewodniczącego R.N.
3. Jedynasta Zofia
– Sekretarz R.N.
4. Sienkiewicz Cecylia
– Przewodniczący K. R. R.N.
5. Bicki Marian Marek
– Członek K. R. R.N.
6. Kaziniec Czesław
– Członek K. R. R.N.
7. Deneka Volodymyr – Członek
8. Michałowska Danuta Janina – Członek
9. Urban Janusz
– Członek