Powrót do Spółdzielnia

Zarząd

Skład Zarządu Spółdzielni:

 

1. Robert Kozian
– Prezes Zarządu SM
2. Dorota Szymańska-Budna – Członek Zarządu, Główna Księgowa SM
3. Michał Kowal – Członek Zarządu