W przypadku awarii.

Pilne awarie po godzinach pracy spółdzielni wymagające natychmiastowego usunięcia:

531 364 736 lub 515 114 076