Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie informują, że w z związku z prowadzoną inwestycją ,,Wymiana sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej na preizolowaną z kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 do komory Kl” zachodzi konieczność wstrzymania dostawy cieplej wody użytkowej do budynk6w zasilanych z kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4.

Planowane wstrzymanie dostawy nastąpi w dniach od 17.07.2023 r. do 20.07.2023 r. Informację o ww. wstrzymaniu zostanie rozwieszona na klatkach schodowych przez CeM Sp. z o.o.

Podobne wpisy