OGŁOSZENIE – Przetarg nieograniczony

„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie,
11-600 Węgorzewo, ul. Pionierów 2 tel. 87 427 29 15,
ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie zadania pn. Wymiana nawierzchni jezdni i parkingów ul. Śródmiejska:

 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni jezdni i parkingów na działce o nr ewid. 668/3 obręb 1-Węgorzewo
ul. Śródmiejskiej w Węgorzewie

Szczegółowe informacje >>>

Dodaj komentarz