Postępowanie ofertowe

„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie,
11-600 Węgorzewo, ul. Pionierów 2 tel. 87 427 29 15,
ogłasza przeprowadzenie postępowań ofertowych na

zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności prawa do poniższych lokali:

lokalu mieszkalnego:

– ul. B. Prusa 11/14  o pow. użytkowej – 36,08m2

Szczegółowe informacje >>>