OGŁOSZENIE – Przetarg nieograniczony – Pionierów

[important]Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym (II Postępowanie)[/important]

„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie,
11-600 Węgorzewo, ul. Pionierów 2 tel. 87 427 29 15,
ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie zadania pn. “Adaptacja lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Pionierów 3 w Węgorzewie na cele mieszkaniowe”

Przedmiot zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pięć lokali mieszkalnych w parterze budynku mieszkalnego wielolokalowego położonego w Węgorzewie przy ul. Pionierów 3 wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych, a także wydzielenie piwnic w kondygnacji poniżej terenu

 

Szczegółowe informacje >>>