OGŁOSZENIE – Przetarg nieograniczony – Śródmiejska

„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie,
11-600 Węgorzewo, ul. Pionierów 2 tel. 87 427 29 15,
ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie zadania pn. „Wymiana nawierzchni jezdni i parkingów ul. Śródmiejska – II etap”

Przedmiot zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni jezdni i parkingów na działce o nr ewid. 668/3 obręb 1-Węgorzewo ul. Śródmiejskiej w Węgorzewie

projekt zagospodarowania

Szczegółowe informacje >>>

Dodaj komentarz