Informacja dla mieszkańców.

Zachęcamy do przejścia na e-fakturę.

Bezprecedensowa sytuacja wywołana zagrożeniami epidemicznymi  wiąże się wciąż z dużym ryzykiem dla zdrowia i życia ludzi. Robimy wszystko, aby je ograniczyć. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o korzystanie z usługi e-faktura, a tym samym zrezygnowanie z faktur papierowych.

E-faktura stanowi odpowiednik faktury papierowej i ma taką samą moc prawną.
Różnica sprowadza się wyłącznie do sposobu jej dostarczania.

Wprowadzając e-fakturę, oprócz minimalizacji ryzyka dla osób, które stykają się z dokumentami, zyskają Państwo także inne korzyści:

  • ciągły dostęp do dokumentów z każdego miejsca,
  • łatwe i bezpieczne przechowywanie,
  • mniejsze ryzyko zgubienia, zniszczenia lub dostania się dokumentu w niepowołane ręce,
  • szybką informację o wystawieniu nowej faktury, wraz z jej obrazem dzięki powiadomieniu e-mail.
  • większy pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Jak aktywować e-fakturę?

Wystarczy przesłać na adres  biuro@sm-wegorzewo.pl treść oświadczenia o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej dostępnego na stronie  Oświadczenie.pdf (sm-wegorzewo.pl)

Masz wątpliwości lub problemy techniczne zadzwoń: 87 427 29 15.