Dokumenty

eBOK

Regulamin serwisu eBOK Wniosek Rejestracja Konta eBOK Instrukcja obsługi systemu eBOK

RODO

Oświadczenie Klauzula informacyjna

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej

Statut SpółdzielniZmiany do statutu