Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo
ul. Pionierów 2
Telefon/Fax: 087 427 29 15


NIP:
845-000-61-42
KRS: 0000178966 (Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy KRS w Olsztynie)
REGON:
000487870

Konto bankowe:
PKO BP S.A.:
97 1020 4753 0000 0102 0004 0055
BS Węgorzewo: 25 9348 0000 0010 3697 2000 0010


Strona WWW:
www.sm-wegorzewo.pl

Email:
Sekretariat: biuro@sm-wegorzewo.pl
Księgowość: finanse@sm-wegorzewo.pl
Dział Techniczny: dzial.techniczny@sm-wegorzewo.pl

ZAPRASZAMY:
– poniedziałki: 8 – 16
– wtorki, środy, czwartki, piątki: 7 – 15