HARMONOGRAM

mycia klatek schodowych we wszystkich budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wspólnotach Mieszkaniowych.