Ogłoszenia

HARMONOGRAM

mycia klatek schodowych na wszystkich budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wspólnotach Mieszkaniowych.