Powrót do Przetargi

Przetarg nieograniczony – Śródmiejska

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie

ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie robót budowlanych polegających na wykonanie na wykonanie zadania pn.
„Wymiana nawierzchni jezdni i parkingów ul. Śródmiejska – II etap”

 

Dokumentacja techniczna:
SIWZ – Śródmiejska II etap
projekt zagospodarowania
przedmiar
przekrój jezdni i parkingów
zestawienie powierzchni
zestawienie długości