I.  Początek rozpoczęcia działalności Spółdzielni Mieszkaniowej datuje się od roku 1961.

1.   Tarkowska Janina z Węgorzewa
2.   Gasik Maria z Węgorzewa
3.   Radzewicz Felicja z Węgorzewa
4.   Subotowicz Piotr z Węgorzewa
5.   Szymczak Anatol z Trygortu
6.   Kupicz Jan z Węgorzewa
7.   Jurewicz Leonard z Węgorzewa
8.   Miszkiel Ryszard z Węgorzewa
9.   Bukowski Bronisław z Kolonii Rybackiej
10. Kramek Julian w Węgorzewa

Zebranie Założycielskie powołało organy Spółdzielni tj.:
a/. Radę Nadzorczą
w składzie: Kupicz Jan, Miszkiel Ryszard i Bukowski Bronisław
b/. Zarząd
w składzie: Tarkowska Janina, Gasik Maria i Jurewicz Leonard


W trakcie Zebrania przyjęto Statut Spółdzielni, plan jej działalności oraz upoważniono Zarząd do zaciągnięcia zobowiązań pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe w kwocie 2.000.000,00 ówczesnych złotych. Statut Spółdzielni został zarejestrowany w Sądzie Powiatowym w Giżycku w dniu 5 maja 1962 r., a już w czerwcu 1962 r. Bank Inwestycyjny w Olsztynie przyznał Spółdzielni promesę kredytową w kwocie 2.093.000,00 zł za realizację pierwszego budynku przy ul. Jasna 1 do spłaty w okresie 45 lat.


II. W okresie działalności Spółdzielni jej Prezesami Zarządów byli:

Lp. Nazwisko i Imię Okres pełnienia funkcji w latach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tarkowska Janina
Gasik Maria
Kotarba Józef
Gasik Maria
Czerniawski Tadeusz
Murawski Ryszard
Lawendowski Andrzej
Kozian Robert
1961 – 1962
1962 – 1963
1963 – 1972
1972 – 1976
1976 – 1978
1978 – 1989
1989 – 2019
od 2019

III. Realizacja budownictwa mieszkaniowego od okresu powstania Spółdzielni Mieszkaniowej

Lp. Adres budynku Data oddania do eksploatacji Ilość mieszkań Uwagi
1. Jasna 1 31.12.1962 r. 18
2. Grunwaldzka 1 31.03.1972 r. 62 Parter usługi
3. Teatralna 2 14.01.1978 r. 44 Parter usługi
4. Zamkowa 21 31.01.1979 r. 38
5. Śródmiejska 9 08.05.1980 r. 16
6. Zamkowa 19A 30.06.1980 r. 16
7. B. Prusa 5 30.09.1980 r. 25
8. B. Prusa 9 31.12.1980 r. 25
9. B. Prusa 11 30.01.1981 r. 25
10. Zamkowa 19 31.08.1981 r. 26 Parter usługi
11. Zamkowa 22 30.11.1981 r. 50
12. Kraszewskiego 1 31.12.1981 r. 21
13. Śródmiejska 7 24.08.1982 r. 40
14. Śródmiejska 5 09.12.1982 r. 43
15. Śródmiejska 5A 15.12.1982 r. 38
16. Kajki 2 20.12.1983 r. 28
17. Kopernika 11 08.02.1984 r. 16
18 Kopernika 15 14.03.1984 r. 16
19. Kopernika 13 18.04.1984 r. 16
20. Żeromskiego 1 25.11.1986 r. 50
21. 11-go Listopada 1 30.06.1987 r. 30
22. 11.go Listopada 3 29.09.1987 r. 33
23. Pionierów 10 30.08.1988 r. 28
24. Pionierów 2 30.09.1988 r. 20 Biuro Spółdzielni
25. Plac Wolności 7 26.09.1990 r. 42 Parter usługi
26. Pionierów 3 13.02.1992 r. 33 Parter usługi
27. Pionierów 5 12.09.1992 r. 24
28. B. Chrobrego 6 30.12.1992 r, 111
29. B. Chrobrego 5 29.08.1997 r. 36
30. B. Chrobrego 5A 07.08.1998 r. 24
31. B. Chrobrego 5B 17.08.2007 r. 23
32. B. Chrobrego 5C 10.08.2008 r. 32
33. B. Chrobrego 6b
01.08.2012 r. 40
34. B. Chrobrego 6e
12.10.2016 r. 32