Powrót do Spółdzielnia

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie została wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 09.09.2021 r. na kadencję 2021r. – 2024r.
Wybór Rady Nadzorczej został zaakceptowany Uchwałą Walnego Zgromadzenia (Uchwała 14/2021)

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej odbytej w dniu 20.09.2021 r. dokonano czynności jej konstytuowania tj.:

Skład Rady Nadzorczej:

1. Pykała Grzegorz
– Przewodniczący R.N.
2. Źrebiec Andrzej
– Z-ca Przewodniczącego R.N.
3. Wesołowska Ewa
– Sekretarz R.N.
4. Baran Władysława
– Przewodniczący K. R. R.N.
5. Soczewka Dorota
– Członek K. R. R.N.
6. Adamowski Marek
– Członek K. R. R.N.
7. Kowalski Lech
– Członek
8. Masiul Stanisław
– Członek
9. Szumski Robert
– Członek