Powrót do Spółdzielnia

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie została wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 12.06.2018 r. na kadencję 2018r. – 2021r.
Wybór Rady Nadzorczej został zaakceptowany Uchwałą Walnego Zgromadzenia (Uchwała 20/2018)

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej odbytej w dniu 18.06.2018 r. dokonano czynności jej konstytuowania tj.:

W dniu 06.06.2019r na Walnym Zgromadzeniu Członków dokonano wyboru uzupełniającego składu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (Uchwała 16/2019)

Skład Rady Nadzorczej:

1. Urban Janusz
– Przewodniczący R.N.
2. Faj Eugeniusz
– Z-ca Przewodniczącego R.N.
3. Wesołowska Ewa
– Sekretarz R.N.
4. Sienkiewicz Cecylia
– Przewodniczący K. R. R.N.
5. Bicki Marian Marek
– Członek K. R. R.N.
6. Adamowski Marek
– Członek K. R. R.N.
7. Bryżys Jan
– Członek
8. Masiul Stanisław
– Członek
9. Pykała Grzegorz
– Członek