Nowe pojemniki na odpady komunalne – informacja .

Nasza Spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. o.o. dostarcza do Państwa nieruchomości nowe pojemniki na odpady komunalne. Proces trwa od początku października na terenie wszystkich gmin współtworzących Związek.
Nowe pojemniki docelowo zastąpią te obecnie używane, które są własnością firmy wywozowej. Stare pojemniki zostaną odebrane po ostatnim grudniowym odbiorze odpadów. Dopiero po tej operacji prosimy o korzystanie z nowych pojemników.
Wszystkie dostarczane pojemniki są nowe i spełniają najwyższe standardy oraz wymagania dotyczące gospodarki odpadami. Szczególną uwagę należy zwrócić na pojemniki do zbiórki frakcji BIO. Wszystkie brązowe pojemniki wyposażone są w otwory wentylacyjne, które zapewniają dobrą cyrkulację powietrza w pojemniku, co zapobiega niepożądanym procesom rozkładu. Pojemniki posiadają też tacki ociekowe. Konstrukcja nowych pojemników na odpady biodegradowalne znacząco wpłynie na jakość zbieranych przez Państwa odpadów i ograniczy uciążliwości zapachowe związane z selektywną zbiórką bio.
Wszystkich informacji na temat dostarczanych pojemników, terminach dostawy uzyskają Państwo od pracowników Spółki pod nr tel. 539 467 674 oraz 539 408 105 (w godzinach pracy Zakładu).
Styczeń to także początek zmian w sposobie zbiórki odpadów BIO. Do brązowego pojemnika będą mogły trafiać również kości, mięso, ser i produkty mączne oraz ręczniki papierowe. Do pojemnika na bio, odpady obowiązkowo powinny trafiać luzem.
Pamiętajcie! Wrzucanie wysegregowanych odpadów organicznych w plastikowych workach jest niedopuszczalne!
Wszystkie zebrane odpady organiczne wykorzystywane są w Zakładzie do produkcji najwyższej jakości nawozu organicznego “Żyźniak” o którym przeczytacie pod linkiem https://mzmgo.mazury.pl/uwolnij-bio-wyrzucaj-odpady-luzem/