OGŁOSZENIE – Przetarg nieograniczony – Pionierów

„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie,
11-600 Węgorzewo, ul. Pionierów 2 tel. 87 427 29 15,
ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie zadania pn. „Adaptacja lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Pionierów 3 w Węgorzewie na cele mieszkaniowe”

Przedmiot zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pięć lokali mieszkalnych w parterze budynku mieszkalnego wielolokalowego położonego w Węgorzewie przy ul. Pionierów 3 wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych, a także wydzielenie piwnic w kondygnacji poniżej terenu

 

Szczegółowe informacje >>>

UCHWAŁA W SPRAWIE ROZPATRZENIA PETYCJI DO BURMISTRZA WĘGORZEWA

Plik do pobrania „Petycja_do_Burmistrza_Wegorzewa”

Plik do pobrania „Odpowiedź Uchwała Rady Miasta”

 

 

Lokale usługowe do wynajęcia

„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie,
11-600 Węgorzewo, ul. Pionierów 2 tel. 87 427 29 15,
informuje o możliwości najmu

lokali usługowych położonych w Węgorzewie:

  • przy ul. Grunwaldzka 1 o pow. użytkowej 148,70 m2 
  • przy ul. Grunwaldzka 1 o pow. użytkowej    98,50 m2

Szczegółowe informacje >>>

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie loggie balkonowych budynków mieszkalnych położonych w Węgorzewie przy ul. Śródmiejskiej 5

 

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie. Zainteresowane podmioty muszą poinformować Zamawiającego o zainteresowaniu zamówieniem. Zamówienie zostanie udzielone bez dalszej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie.

Szczegółowe informacje ->>

Przetarg nieograniczony – Budowa parkingu Żeromskiego 1

„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego 1”

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających budowie parkingu z płyt betonowych ażurowych wraz z drogą manewrową, dwóch zjazdów na drogę gminną ul. 11 Listopada, ciągów pieszych, sieci kanalizacji deszczowej drenażowej, przebudowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej, wykonanie oświetlenia miejsc parkingowych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Szczegółowe informacje o przetargu >>>

Zaproszenie ofertowe – wodomierze

zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i wymianę wodomierzy lokalowych zimnej wody.

 

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie. Zainteresowane podmioty muszą poinformować Zamawiającego o zainteresowaniu zamówieniem. Zamówienie zostanie udzielone bez dalszej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie.

Szczegółowe informacje ->>

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie informuje, że dzień 07.01.2022r. jest dla pracowników Spółdzielni dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 01.01.2022 roku.

W związku z powyższym w dniu 07.01.2022r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Ustawa śmieciowa – deklaracja

Poniżej zamieszczamy wzory deklaracji:
1. Lokale Spółdzielni Mieszkaniowej:
Lokale Mieszkaniowe SM w Węgorzewie
– Lokale Usługowe SM w Węgorzewie
2. Lokale Wspólnoty Mieszkaniowej – Zarządca nieruchomości Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie:
Wspólnota Mieszkaniowa B.Chrobrego5A
Wspólnota Mieszkaniowa B.Chrobrego5C