Powrót do Spółdzielnia

Zarząd

Skład Zarządu Spółdzielni:

 

1. Robert Kozian – Prezes Zarządu SM
2. Grzegorz Lewtak – Członek Zarządu, Z-ca Prezesa Zarządu SM
3. Dorota Szymańska-Budna – Członek Zarządu, Główna Księgowa SM