Ustawa Śmieciowa

MZM-GO informuje o planowanych zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z posesji Spółdzielni/ Wspólnot zlokalizowanych na terenie Miasta Węgorzewo, które zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

  • 23 marca 2017r.
  • 22 czerwca 2017r.
  • 21 września 2017r.
  • 21 grudnia 2017r.

Jednocześnie inofmujemy, że odpady należy wystawiać w widocznym miejscu gromadzenia odpadów najpóźniej do godz. 6 rano w dniu, na który przypada termin odbioru

 

Poniżej zamieszczamy wzory deklaracji:
1. Lokale Spółdzielni Mieszkaniowej:
Lokale Mieszkaniowe SM w Węgorzewie
– Lokale Usługowe SM w Węgorzewie
2. Lokale Wspólnoty Mieszkaniowej – Zarządca nieruchomości Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie:
Wspólnota Mieszkaniowa B.Chrobrego5A
Wspólnota Mieszkaniowa B.Chrobrego5C