Ustawa Śmieciowa

Poniżej zamieszczamy wzory deklaracji:
1. Lokale Spółdzielni Mieszkaniowej:
Lokale Mieszkaniowe SM w Węgorzewie
– Lokale Usługowe SM w Węgorzewie
2. Lokale Wspólnoty Mieszkaniowej – Zarządca nieruchomości Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie:
Wspólnota Mieszkaniowa B.Chrobrego 5A
Wspólnota Mieszkaniowa B.Chrobrego 5C
Wspólnota Mieszkaniowa B.Chrobrego 6b