[important]      Wzór deklaracji niezbędny do ustalenia opłat za wywóz nieczystości stałych od 1 lipca 2013r. na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie [/important]

Poniżej zamieszczamy wzory deklaracji:
1. Lokale Spółdzielni Mieszkaniowej:
Lokale Mieszkaniowe SM w Węgorzewie
– Lokale Usługowe SM w Węgorzewie
2. Lokale Wspólnoty Mieszkaniowej – Zarządca nieruchomości Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie:
Wspólnota Mieszkaniowa B.Chrobrego5A
Wspólnota Mieszkaniowa B.Chrobrego5C

Podobne wpisy