Zaproszenie ofertowe – wodomierze

zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i wymianę wodomierzy lokalowych zimnej wody.

 

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie. Zainteresowane podmioty muszą poinformować Zamawiającego o zainteresowaniu zamówieniem. Zamówienie zostanie udzielone bez dalszej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie.

Szczegółowe informacje ->>

Dodaj komentarz