Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 2

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie loggie balkonowych budynków mieszkalnych położonych w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 22

 

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie. Zainteresowane podmioty muszą poinformować Zamawiającego o zainteresowaniu zamówieniem. Zamówienie zostanie udzielone bez dalszej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie.

Szczegółowe informacje ->>

Dodaj komentarz