Category: Aktualności

Komunikat Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej o ograniczeniu wizyt w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie loggi balkonowych budynków mieszkalnych położonych w Węgorzewie przy ul. Śródmiejskiej i Zamkowej   Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie. Zainteresowane podmioty muszą poinformować Zamawiającego o zainteresowaniu zamówieniem. Zamówienie zostanie udzielone bez dalszej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie. Szczegółowe …

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIE – Przetarg nieograniczony – Śródmiejska

projekt zagospodarowania

„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie, 11-600 Węgorzewo, ul. Pionierów 2 tel. 87 427 29 15, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wymiana nawierzchni jezdni i parkingów ul. Śródmiejska – II etap” Przedmiot zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni jezdni i parkingów na działce o nr ewid. 668/3 obręb 1-Węgorzewo ul. Śródmiejskiej w …

Kontynuuj czytanie

Lokale usługowe do wynajęcia

„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie, 11-600 Węgorzewo, ul. Pionierów 2 tel. 87 427 29 15, informuje o możliwości najmu lokali usługowych położonych w Węgorzewie: przy ul. Grunwaldzka 1 o pow. użytkowej 148,7 m2  przy ul. Pionierów 3 o pow. użytkowej 302,00 m2 ,   Szczegółowe informacje >>>

Ustawa śmieciowa – deklaracja

Poniżej zamieszczamy wzory deklaracji: 1. Lokale Spółdzielni Mieszkaniowej: – Lokale Mieszkaniowe SM w Węgorzewie – Lokale Usługowe SM w Węgorzewie 2. Lokale Wspólnoty Mieszkaniowej – Zarządca nieruchomości Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie: – Wspólnota Mieszkaniowa B.Chrobrego5A – Wspólnota Mieszkaniowa B.Chrobrego5C